Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2020 με θέμα:

«υπέρ, περί, ανά
κύκλο κάνω στη χαρά»

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

X